Virksomheder

Kloakservice for virksomheder i Kalundborg

Vi arbejder for både store og små virksomheder. Blandt vores mange profesionelle kunder er entreprenører, kloakmestre, fabrikker, skibe, boligforeninger og mange flere.

Et lille udpluk af de opgaver vi udfører

-    Spuling og tv inspektion
-    Oprensning af div tanke
-    Renspuling af overflader inden støbning
-    Slamsugning ved styret underboring og bortskaffelse af “boreslam”
-    Oprensning af sandfang fra vaskehaller o. lign.
-    Slamafvanding med KSA
-    Vanding af nyetableret beplantning
-    Vanding af grusarealer for at mindske støbgener og muliggøre komprimering

Vi siger meget sjældendt nej til en opgave, så kontakt os med dine opgaver så giver vi et bud på en løsning.

 Klaus' Kloakservice ApS - Slagelsevej 239 B, 4400 Kalundborg
Telefon: 59 50 85 59 - Mobil: 20 68 69 30
post@kloakklaus.dk